تابلو برق

تابلو برق، قیمت تابلو برق ، تابلو برق ساختمان ، تابلو برق کارخانه

یک تابلوی برق ساخت شرکت مارولین مجهز به پی‌ال‌سی

تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و …) روی آن نصب می‌شوند.

همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

انواع تابلوهای برق از نظر ولتاژ
انواع تابلوهای برق فشار ضعیف از نظر کاربرد
تابلوهای برق داخل ساختمان
تابلوی تقسیم واحد
تابلوی عمومی
تابلوی کنتور

تابلو برق، قیمت تابلو برق ، تابلو برق ساختمان ، تابلو برق کارخانه

انواع تابلوهای برق فشار ضعیف از نظر کاربرد

تابلوهای برق فشار ضعیف به دسته‌های زیر تقسیم کرد

تابلوهای فرمان موتوری که جهت کنترل موتورهای سه فاز ساخته می‌شوند
تابلوهای توزیع صنعتی که جهت توزیع جریان در یک واحد صنعتی استفاده می‌شوند
تابلوهای بانک خازنی که جهت اصلاح ضریب توان یک کارگاه ساخته می‌شوند
تابلوهای توزیع مسکونی که برای توزیع جریان در یک واحد مسکونی ساخته می‌شوند
تابلوهای کنترل صنعتی یا تابلوهای PLC که جهت کنترل اتوماتیک فرایندهای صنعتی کاربرد دارند
تابلوهای مارشالینگ

تابلو برق، قیمت تابلو برق ، تابلو برق ساختمان ، تابلو برق کارخانه

تابلوی تقسیم واحد

علامت اختصاری جعبه فیوز
تغذیهٔ مدارهای روشنایی و پریزهای هر واحد مسکونی از این تابلو فراهم می‌شود.

تابلوی عمومی
تابلوی عمومی به تابلویی گفته می‌شود که برق مکان‌های عمومی یک ساختمان که همهٔ ساکنان به آن دسترسی دارند

تابلوی کنتور
تابلوی اصلی یا تابلوی کنتور تابلویی است که در ورودی ساختمان قرار می‌گیرد و برق تمامی واحدها و فضاهای مشترک را تأمین می‌کند.

قسمت‌های تابلو برق ساختمان
می‌توان تابلو برق ساختمان را به سه قسمت کلی تقسیم کرد.

قسمت ورودی
قسمت کنتورها
قسمت خروجی