نمایندگی گلند OSCG

logo 001 1

نمایندگی گلند OSCG  مخفف OS Consulting Group است. مقر اصلی اینشرکت در هنگ کنگ قرار گرفته است.

این شرکت اولین شریک رسمی openERP در هنگ کنگ است و در ایجاد بهترین منابع منطقه فعالیت دارد.

نمایندگی گلند OSCG
نمایندگی گلند OSCG

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.