یراق آلات تابلو برق

تابلو برق یک سیستم الکتریکی است که برای توزیع برق الکتریکی در یک محیط مشخص یا یک سیستم مصرفی خاص استفاده می‌شود. تابلو برق شامل اجزای مختلفی می‌شود که برای کنترل و توزیع برق استفاده می‌شود. این تجهیزات شامل مولتی مترها، رله‌ها، کلیدها، فیوزها، مقاومت‌ها، کابل‌ها و سیم‌ها، ترانسفورماتورها و سوئیچ‌ها می‌شوند.

یراق آلات تابلو برق

یراق آلات تابلو برق به تجهیزات و قطعاتی اشاره دارد که در تابلو برق برای ایجاد، توزیع، و کنترل برق استفاده می‌شوند. این یراق آلات شامل:

1. قطعات توزیع: این شامل سوئیچ‌ها، کلیدها، و رله‌ها است که برای کنترل جریان برق و قطع یا وصل کردن مدارها استفاده می‌شوند.

2. فیوزها: فیوزها برای حفاظت از مدارها در برابر جریان‌های بیش از حد و کوتاه‌زنی‌ها استفاده می‌شوند. آنها جریان را قطع می‌کنند اگر مقدار جریان بیش از حد تعیین شده را بگذراند.

3. مولتی مترها: این دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری و نمایش جریان، ولتاژ و مقاومت برق در مدارها استفاده می‌شوند.

4. کابل‌ها و سیم‌ها: کابل‌ها و سیم‌ها برای انتقال برق از یک نقطه به دیگری در تابلو برق و سیستم مصرفی استفاده می‌شوند.

5. ترانسفورماتورها: ترانسفورماتورها برای تبدیل ولتاژ از یک سطح به سطح دیگر و انتقال برق به انواع بارها (مانند بارهای انرژی اصلی و فرعی) استفاده می‌شوند.

یراق آلات تابلو برق بر اساس نوع و نیازهای سیستم مصرفی متفاوت بوده و باید به معماری و استانداردهای مربوطه تنظیم شوند. این تجهیزات برای ایجاد یک سیستم الکتریکی ایمن و کارآمد بسیار مهم هستند.

بست کمربندی پلاستیکی

بست کمربندی پلاستیکی

بست کمربندی نوعی بست کمربندی پلاستیکی که بنام انگلیسی (cable tie plastic ) می باشد   که برای نگهداشتن چند جسم یا کابل در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ... ادامه مطلب