برق وصنعت مارولین بزرگترین تولید کننده یرق آلات تابلو برق در ایران/ مارولین marrolin
  • فروش یرق آلات تابلو برق با بهترین کیفیت

  • جهت سفارش محصولات تولیدی شرکت :کلاته : 09122941937

  • برق و صنعت مارولین ارایه  دهنده بهترین محصولات در ایران

توضیحات

بست کمربندی تایوانی

بست پلاستیکی (کمربندی) 

بست های پلاستیکی (کمربندی) مخصوص جمع کردن و کنار هم قرار دادن بسیاری از چیز ها مانند کابل،مفتول و…

بست های پلاستیکی (کمربندی)از آنگونه از اجناسی است که در تمام جعبه های ابزار موجود است و بسیار کاربردی است.

محصولات وارداتی در انواع برند ها و در سایز های مختلف به همراه اطلاعات و قیمت.

بست های پلاستیکی (کمربندی) مخصوص جمع کردن و کنار هم قرار دادن کابل،مفتول و…محصولات وارداتی در انواع برند ها و در سایز های مختلف به همراه اطلاعات و قیمت.

بست پلاستیکی 10 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 10 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS

ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 10 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 15 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 2.5 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 20 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 25 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 3.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 4.8 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS)

بست پلاستیکی 30 سانتی متر ضخامت 7.6 (NSS

ضخامت 7.6 (NSS

 

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

اولین دیدگاه برای این کالا را شما ثبت کنید

تب حمل و نقل کالاها