کابلشو سایز 185

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 185

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

 

 

کابلشو سایز 185

مشخصات کابلشو سایز 185

کابلشو 185

سایز کابلشو

   تعداد بسته

           سوراخ ها

  کابلشو   185

    15 عدد

 ،10،12،14،16،20میلیمتر

کابل شو مسی

کابل شو مسی سایز 185×16 را ساخته اند تا جایگزین چسب برق شود. کابل شو مسی، مناسب برای  کابل هایی است که از جنس رشته مس یا مس با قلع باشد. برای اتصال هادی سیم به شینه و سایر محل های مورد نیاز برای اتصال، از وسیله ای به نام کابل‌ شو استفاده می‌شود که از امنیت بالاتری نسبت به روش‌ های قدیمی برخوردار است.

کابلشو سایز 185

کابل شو سایز 185×16 از یک لوله مسی که هیچ گونه شکافی در آن وجود ندارد ساخته شده، که درجه خالص بودن آن چیزی نزدیک به 99.5 درصد است. محصول دارای استاندارد DIN 46235 بوده و به همین دلیل در اثر پرس شکافی بر روی آن ایجاد نمی‌شود. امروز برای اتصال بهتر کابل به محل اتصال، از کابل شو بسیار استفاده می شود که اتصال را ثابت و محکم می کند و ایمنی کار را تضمین می کند.