کابلشو سایز 300

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

ب) مشخصات:

  • جنس قسمت ورودی کابل: آلومینیوم با خلوص بیش از ۹۹/۵%
  • جنس قسمت مورد اتصال تجهیز: مس با خلوص بیش از ۹۹/۹%
  • تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم: جوش اصطکاکی (friction welding)

کابلشو سایز 300

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 300

کابلشو پرسی آلومینیومی دم بلند کلاته با سطح مقطع 300 میلی متر مربع – آلومینیومی سطح براق – قطر لوله کابلشو 23 میلی متر – قطر سوراخ 17 و 21 میلیمتر – طول 124 میلیمتر – عرض 49 میلیمتر

کابلشو پرسی آلومینیومی دم بلند کلاته با سطح مقطع 300 میلی متر مربع دارای اندازه قطر لوله 23 میلی متر مربع می باشد و سطح مقطع برای آن 300 میلی متر مربع می باشد. قطر سوراخ کابلشو 17 و 21 میلیمتر است. اندازه طول بدنه کابلشو 124 میلیمتر و عرض آن 49 میلیمتر سایز پیچ اتصال نیز در دو اندازه M16 و M20 وجود دارد.

کابلشو سایز 300

مشخصات کابلشو سایز 300

کابلشو 300

سایز کابلشو

   تعداد بسته

           سوراخ ها

  کابلشو  300

      8 عدد

    12،14،16،20میلیمتر

کابلشو رابط بین کابل و محل اتصال آن به تجهیزات برقی میباشد. کابلشو مسی که کاربرد آن برای کابلهای مسی است گاهی نیز در محل تغییر قطر کابلها مورد استفاده قرار میگیرد.