کابلشو سایز 35

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 35

کابلشو سایز 35

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 35

نحوه اتصال کابلشو به سر کابل به این صورت است که ابتدا سر لخت شده کابل را در داخل کابلشو قرار داده و با لقمه مناسب سایز کابلشو با پرس کابلشو پرس میزنیم و با چسب برق و شیرینگ قسمت پرس خورده را عایق می کنیم.

کابلشو مسی موجود در برق و صنعت مارولین عبارتند از:کابلشو مسی ساده،کابلشو مسی زاویه دار (45درجه و 90درجه)،کابلشو مسی دوسوراخه،کابلشو مسی چهارسوراخه،کابلشو مسی پیچی،کابلشو آلومینیومی،کابلشو بیمتال DTL1 و کابلشو بی متال DTL2

استفاده از کابلشو غیر استاندارد بدلیل میزان گوشت کم مس آن باعث می شود تا کابلشو توان انتقال جریان نامی کابل را نداشته باشد و باعث گرم شدن نقطه اتصال و در ادامه آتشسوزی شود.

تمامی کابلشوها در سایز ها و سوراخ های استاندارد و سفارشی موجود است

همچنین کابلشو های کلوته و کلاته و…

کابلشو مسی سایز 35 میلیمتر

مشخصات کابلشو سایز35

کابلشو 35

سایز کابلشو    تعداد بسته            سوراخ
  کابلشو      35     100 عدد  6،8،10،12،14،16میلیمتر

کابلشو سایز 35 این کابلشو ها جهت اتصال کابل مسی به شینه های مسی یا تجهیزات دیگری که ارتباط مسی دارند استفاده می شود.این نوع کابلشو از لوله مسی بدون درز تولید می گردد.دارای آبکاری قلع می باشد که از سولفاته شدن مس جلوگیری کند .از جمله کاربردی ترین قطعات در صنعت برق می باشد و کاربرد آن ایجاد ارتباط بین واسط هادی کابل و محل اتصال است.کابلشو مسی در سایز ها یا نمره های مختلفی موجود می باشند که هر چه نمره آنها بالاتر باشد،