کابلشو سایز 50

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 50

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 50

نحوه اتصال کابلشو به سر کابل به این صورت است که ابتدا سر لخت شده کابل را در داخل کابلشو قرار داده و با لقمه مناسب سایز کابلشو با پرس کابلشو پرس میزنیم و با چسب برق و شیرینگ قسمت پرس خورده را عایق می کنیم.

کابل شو مسی سایز 185×16 را ساخته اند تا جایگزین چسب برق شود. کابل شو مسی، مناسب برای  کابل هایی است که از جنس رشته مس یا مس با قلع باشد. برای اتصال هادی سیم به شینه و سایر محل های مورد نیاز برای اتصال، از وسیله ای به نام کابل‌ شو استفاده می‌شود که از امنیت بالاتری نسبت به روش‌ های قدیمی برخوردار است.

کابلشو سایز 50
کابلشو سایز 50

مشخصات کابلشو سایز50

کابلشو 50

سایز کابلشو

   تعداد بسته

           سوراخ ها

  کابلشو    50

    70 عدد

 6،8،10،12،14،16،20میلیمتر

کابلشو رابط بین کابل و محل اتصال آن به تجهیزات برقی میباشد. کابلشو مسی که کاربرد آن برای کابلهای مسی است گاهی نیز در محل تغییر قطر کابلها مورد استفاده قرار میگیرد.

کابلشو سایز 50

کابل شو سایز 185×16 از یک لوله مسی که هیچ گونه شکافی در آن وجود ندارد ساخته شده، که درجه خالص بودن آن چیزی نزدیک به 99.5 درصد است. محصول دارای استاندارد DIN 46235 بوده و به همین دلیل در اثر پرس شکافی بر روی آن ایجاد نمی‌شود. امروز برای اتصال بهتر کابل به محل اتصال، از کابل شو بسیار استفاده می شود که اتصال را ثابت و محکم می کند و ایمنی کار را تضمین می کند.