کابلشو سایز 70

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 70

برای اتصال کابل برق به شینه مسی،کلید ،فیوز و یا کلید اتوماتیک به کابلشو مسی نیازمندیم.

کابلشو از فلز مس لوله ای شکل تولید می شود و پس از پرس خوردن قسمت نوک آن و پخ شدن،سوراخ می شود و پس از آن برای جلوگیری از سولفات شدن کابلشو آبکاری کرم می شود.کابلشو ها از سایز 6تا300بصورت رایج و استاندارد موجود در بازار می باشند و از سایز 400تا 630بصورت سفارشی می باشد.

کابلشو سایز 70

نحوه اتصال کابلشو به سر کابل به این صورت است که ابتدا سر لخت شده کابل را در داخل کابلشو قرار داده و با لقمه مناسب سایز کابلشو با پرس کابلشو پرس میزنیم و با چسب برق و شیرینگ قسمت پرس خورده را عایق می کنیم.

کابل شو مسی معمولی سایز 12× 70 – از جنس فلز مس با خلوص بالا – مناسب برای اتصال کابل های مس یا مس با قلع – دارای اهمیت بالا در ابزار اتصالات لوازم جانبی

مشخصات کابلشو سایز 70

کابلشو 70

سایز کابلشو

   تعداد بسته

           سوراخ ها

  کابلشو    70

    40 عدد

 6،8،10،12،14،16،20میلیمتر

کابل شو مسی

کابل شو مسی معمولی با سایز 12×70 ساخته شده است، برای اتصال هادی سیم به شینه و سایر محل هایی که نیاز برای اتصال دارد.